Uksekaubamaja garantiitingimused

1. Garantii üldtingimused
Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt müüdud toodetele kehtib
kaheaastane garantii, mille eelduseks on ettevõttepoolse paigaldus- ja
kasutusjuhendi järgimine. Garantiiaeg algab toote üleandmisest tellijale ja selle
aluseks on ostu tõendav Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ poolt väljastatud
arve või ostutšekk.

2. Garantii kehtib
2.1. Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta
paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust.
Tõstetavatel garaaživäravatel on lubatud pikikaardumine 12 mm.
2.2. Värvkatte ja laki püsivusele värvitud ja lakitud toodetel.
2.3. Nominete Projekt või Nominete poolt teostatud paigalduse vigadele.
2.4. Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote
üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud Nominete
Projektist.

3. Garantii ei kehti
3.1. Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest
(värvi eraldumine, kuju muutus, hallitus jne).
3.2. Vaigu läbitungimisele värvkattest.
3.3. Puidule iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puusüü
erinevus, minioksakohad.
3.4. Normaalsele viimistluse, hingede, lukkude ja ukseläve kulumisele.
3.5. Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus,
vandalism jne.).
3.6. Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.
3.7. Tõstetavatel garaaživäravatel uste alumine betoon ei ole loodis ja kaldega 3cm
1m kohta.
3.8. Kaldvihma puhul ei ole tõstuks veetihe.
3.9. Tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed jne).
3.10. Transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja
pahtlipritsmed jne)
3.11. Pärast tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutumisest tingitud
toodete mittesobivusele.
3.12. Paigalduse vigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Nominete Projekt OÜ või
Nominete OÜ poolt.
3.13. Klaaspakettide termilisele purunemisele.
3.14. Toodetele, mida on peale vastuvõtmist töödeldud (saetud, puuritud, freesitud,
viimistletud, jms).
3.15. Toodetele, millele on pärast kliendile üleandmist kinnitatud mittesobiv
lisavarustus või toote pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga (vajadusel
tuleb eelnevalt konsulteerida müügiesindajaga).
3.16. Toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasunud.
3.17. Puidust välisustele, kui neid ei kaitse vähemalt 1m seinast väljaulatuv varikatus ukse
kohal, keskelt kuni 0,5m kõrgusel ukse ülemisest äärest, või need ei asu vähemalt
ühe meetri sügavuses nišis.
3.18. Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, happed, jms)
3.19. Tesa® tooted on tuntud oma püsiva kvaliteedi poolest ka keerukates tingimuses
ning läbivad regulaarselt põhjaliku kontrolli. (tesa® 4843 Kvaliteetne oranž
üldehitusteip eemaldatav isegi pärast kahenädalast kasutamist välistingimustes,
eemaldatav jälgi jätmata.) Kõik teave ja soovitused põhinevad Tesa SE sügavatel
teadmistel ja praktilisel kogemusel. Sellegipoolest ei saa Tesa SE anda oma
toodetele mis tahes selgesõnaliselt või kaudselt väljendatud garantiid,
sealhulgas, kuid mitte ainult kaudselt väljendatud garantii toodete turustatavuse
või sobivuse kohta teatavaks otstarbeks. Seega vastutab kasutaja selle eest, kas
kõnealune tesa® toode teatavaks otstarbeks ning kasutaja paigaldusmeetmetega
sobib.
3.20. Spoonitud toodete valikul juhime tähelepanu sellele, et looduses ei esine kahte
identse tekstuuri ja tooniga samaliigilist puitu! Peitsitud toodetel võib esineda partii
sees tooni erinevusi. Uste ja uks-akende nähtavale jääva spooni ja lõplikult viimistletud pinna välimus vastab standardikavandi SFS 4434 EHD kvaliteediklassile V esiatatud nõuetele. Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puiduliigile iseloomuliku mustri, värvivahelduse ja võimaliku
kirjususega. Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult
teavitada tootjat või edasimüüjat.

Kui toode ei vasta nõuetele, võib ostja nõuda tootjalt toote parandamist või hinna
alandamist. Samuti võib ostja nõuda toote asendamist, kui sellega ei põhjustata
tootjale ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas toote
väärtust ja mittevastavuse olulisust.

Enne kui esitate reklamatsiooni veenduge:

  • et tegemist on Nominete Projekt OÜ või Nominete OÜ müüdud tootega;
  • ostutseki, lepingu või tellimuse kinnituse olemasolus;
  • et defekt või viga kuulub garantii alla;

Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla, võib Nominete Projekt OÜ või Nominete
OÜ esitada arve tehtud kulude katteks järgmiste tariifide alusel:

  • Reklamatsiooni käsitlemise kulud – 32 EUR + km
  • Järelmüügijuhi väljasõit Harjumaa ja Tartumaa piires – 45,00 EUR + km
  • Tööajakulu objektil – 35,00 EUR/h + km

Kehtib alates 08.05.20