Reklamatsioonist teavitamine

 1. Kahjust / puudusest palume viivitamatult teavitada pärast kahju ilmnemist.
 2. Enne reklamatsiooni esitamist veenduge, et puudus / kahju vastab garantiitingimustele. Garantiitingimused on kättesaadavad: www.uksekaubamaja.ee/garantii
 3. Samuti veenduge, et kahju pole tekitatud transportimisel. Saadetise vigastused tuleb fikseerida kauba vastuvõtmisel koos kulleriga. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.
 4. Ärge paigaldage defektset toodet.
 5. E-mail peab sisaldama järgnevat: ostmist tõendav dokument (arve, maksekorraldusekoopia, kviitung; tellimuse / arve numbrit; puudusest / kahjust 3-4 pilti lähi- ja kaugvaates; ostja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, objekti aadress).
 6. Kaebus tuleb esitada enne toote paigaldamist. Mehhaaniliste kahjustuste reklameerimist pärast toote paigaldamist ei aktsepteerita.
 7. Reklamatsioon esitatakse e-maili teel sellele müügisalongile, kust tooted osteti:
  Tallinna müügisalong tallinn.reklamatsioon@uksekaubamaja.ee
  Tartu müügisalong tartu.reklamatsioon@uksekaubamaja.ee